Kortfattad Monterings beskrivning.

EP 18 A

  
Är mycket enkel att installera. Med hjälp av våra fina tillbehör går det lätt!

Med Anslutningsplatta A330

Pannluckan monteras bort. Därefter skruvas plattan fast genom att de medföljande bultarna och stagen
mot pannans insida. Bågarna monteras på brännaren, sen hakas den fast på plattan. Därefter 
skruvas gångjärnet fast i plattan. Montera styrboxen på lämplig plats. Stick i kontakten på brännaren.
Förrådet och externskruven monteras ihop och placeras lämpligt i förhållande till pannan.
Externskruven anpassas i vinkel med hjälp av medföljande vajer mot  taket.
Anpassa slangen mellan externskruven och brännaren. Stick i kontakten från externskruven
i styrboxen. Låt sedan en elinstallatör ansluta brännaren mot pannan.
När det är gjort är det dags för invägning. Man väger pelletsen som skruven får fram under viss tid, 
utifrån vikten i en tabell hittar man en grundinställning. När det är gjort kan brännaren startas.
Därefter justeras brännarens låga i styrboxens enkla menysystem.
Brännaren kan även monteras i befintlig pannlucka.

Filer med mer utförliga beskrivningar: